Có phải bạn đã rất tự ti khi nói chuyện với rất nhiều người về một vấn đề nào đấy không?